e-Support services for career and vocational counseling of youth entering to the labor market

,,e-Support services for career and vocational counseling of youth entering to the labor market” RORS 406, e-SSCVC. Acest proiect are durata de implementare de 12 luni, din aprilie 2021 până în aprilie 2022 și face parte din categoria proiectelor de colaborare transfrontalieră Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Romania-Serbia.

Proiectul vizează două grupuri țintă: primul, format din elevi de liceu, cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani, al doilea format din profesori de liceu care vor fi pregătiți să acționeze ca profesori consilieri în carieră printr-un program postuniversitar.

Proiectul se concentrează pe crearea unei platforme interactive online pentru consiliere vocațională și profesională, ca o structură de cooperare transfrontalieră și sprijin pentru accesul informat la piața muncii. Un ghid de consiliere pentru profesorii de liceu (care vor acționa în calitate de consilieri în carieră), ca instrument suplimentar menit să susțină activitățile de consiliere în carieră la clasă sau în mediul online.

Rezultatele ce se doresc a fi obținute în urma proiectului sunt: o platformă interactivă online de consiliere profesională și de carieră a elevilor, un ghid de consiliere care să poată fi utilizat de toți profesorii din învățământul liceal din România și Serbia, pregătirea a 40 de profesori de liceu (câte 20 de profesori din fiecare țară pentru a deveni consilieri în carieră) și consilierea a 400 de elevi pentru a lua cea mai bună decizie privind propria carieră (200 de elevi din fiecare țară)

Comunicate de presă

  • Invitație la conferința de presă a proiectului: ,,e-Support services for career and vocational counseling of youth entering to the labor market”, care va avea loc joi, 25.11.2021 de la ora 12.00, în Amfiteatrul A11 (vezi mai multe detalii)
  • Invitație la conferința de presă a proiectului:  Cooperare transfrontalieră România-Serbia prin proiectul ,,e-Support services for career and vocational counseling of youth entering to the labor market”(vezi mai multe detalii)
  • Invitație la conferința proiectului ,,e-Support services for career and vocational counseling of youth entering to the labor market”, joi, 16.12.2021, de la ora 14.00  (vezi mai multe detalii)
  • Echipa proiectului IPA RORS 406, de cooperare transfrontalieră România-Serbia, vă invită, la conferința de presă a proiectului: ,,e-Support services for career and vocational counseling of youth entering to the labor market”, care va avea loc joi, 16.12.2021 de la ora 14.00, în Amfiteatrul A11, etajul I, Universitatea de Vest din Timișoara (vezi mai multe detalii)
  • Echipa proiectului IPA RORS 406, de cooperare transfrontalieră România-Serbia, vă invită, la conferința de presă a proiectului: ,,e-Support services for career and vocational counseling of youth entering to the labor market”, care va avea loc joi, 27.01.2022 de la ora 12.30-14.30, în Amfiteatrul A11, etajul I, Universitatea de Vest din Timișoara, dar și în format online (vezi mai multe detalii)
  • Echipa proiectului IPA RORS 406, de cooperare transfrontalieră România-Serbia, vă invită, la conferința de presă a proiectului: ,,e-Support services for career and vocational counseling of youth entering to the labor market”, care va avea loc joi, 24.02.2022 de la ora 14.00, în Aula Magna, etajul I, Universitatea de Vest din Timișoara, dar și în format online (vezi mai multe detalii)
  • Echipa proiectului IPA RORS 406, de cooperare transfrontalieră România-Serbia, vă invită, la conferința de presă a proiectului: ,,e-Support services for career and vocational counseling of youth entering to the labor market”, care va avea loc joi, 10.03.2022 de la ora 14, în amfiteatrul A11, etajul I, Universitatea de Vest din Timișoara, dar și în format online (link de conectare Google Meet:  meet.google.com/hkt-svva-pcj (vezi mai multe detalii)
  • Echipa proiectului IPA RORS 406, de cooperare transfrontalieră România-Serbia, vă invită, la conferința de încheiere a proiectului: ,,e-Support services for career and vocational counseling of youth entering to the labor market”, care va avea loc luni, 28.03.2022 de la ora 14, în amfiteatrul A11, etajul I, Universitatea de Vest din Timișoara, dar și în format online (link de conectare Google Meet:  meet.google.com/dzs-jado-oxd ) – vezi mai multe detalii

Vizitatori:

Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia

Cooperare dincolo de frontiere.
Programul Interreg -IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele partenere în program.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Pentru eventuale sesizări, contactaţi: romania serbia@mdrap.ro


www.romania-serbia.net

Despre proiect

Proiectul în cifre

Valori financiare

Valoare totală proiect: 391.739,25 EUR

Valoarea eligibilă nerambursabilă : 391.739,25 EUR

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 58760,90 EUR

Proiect co finantat din Fondul European de Dezvolatre Regionala prin Programul Operational= Interreg IPA CBC Romania-Serbia

Perioadă de implementare:

Din aprilie 2021 până în aprilie 2022

,,e-Support services for career and vocational counseling of youth entering to the labor market” RORS 406, e-SSCVC. Acest proiect are durata de implementare de 12 luni, din aprilie 2021 până în aprilie 2022 și face parte din categoria proiectelor de colaborare transfrontalieră Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Romania-Serbia.
Grupuri țintă:

Elevi și profesori

Proiectul vizează două grupuri țintă: primul, format din elevi de liceu, cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani, al doilea format din profesori de liceu care vor fi pregătiți să acționeze ca profesori consilieri în carieră printr-un program postuniversitar. Proiectul se concentrează pe crearea unei platforme interactive online pentru consiliere vocațională și profesională, ca o structură de cooperare transfrontalieră și sprijin pentru accesul informat la piața muncii. Un ghid de consiliere pentru profesorii de liceu (care vor acționa în calitate de consilieri în carieră), ca instrument suplimentar menit să susțină activitățile de consiliere în carieră la clasă sau în mediul online.

Platforma on-line va reprezenta spațiul destinat mentorării și consilierii elevilor, dar și o comunitate de învățare de la egal la egal, astfel încât studenții Universității de Vest din Timișoara, (cu precădere studenții masteranzi, din cadrul masterului de Consiliere și integrare educațională) prin activități de voluntariat, să le împărtășească elevilor de liceu activitățile și sfaturile lor pentru alegeri academice și de carieră, oferindu-le repere privind învățarea din universitate, modul de adaptare la viața academică și la primul loc de muncă.

Obiective:

Obiectivele proiectului sunt

Proiectarea unei platforme interactive online, actualizată continuu în timpul implementării proiectului.

  • Pregătirea profesorilor din preuniversitar pentru a realiza activități de consiliere în carieră cu elevii.

Elaborarea unui ghid de consiliere pentru orientarea vocațională și profesională.

PARTENERI

Obiective

Obiectiv 1.1.

Platforma interactivă online de consiliere profesională și de carieră se poate accesa de la linkul următor: http://stepstosuccess.projects.uvt.ro/elearning

Platforma online va oferi acces continuu la informații actualizate, astfel încât tinerii din România și Serbia să poată alege cu înțelepciune în ceea ce privește educația academică și traseul de carieră. Platforma este un instrument care facilitează o bună comunicare cu consilierii de carieră, confidențialitate, acces ușor și prietenos la informații actualizate pentru grupul țintă.

Obiectiv 1.2

Un ghid de consiliere

Ghidul de consiliere oferă o abordare actuală asupra abilităților de luare a deciziilor în carieră și de căutare a unui loc de muncă pe care consilierii de carieră trebuie să le dezvolte la tineri în activitățile de consiliere vocațională și de dezvoltare a carierei.

Acest rezultat este legat de următorul indicator de realizare a proiectului: PA1.OI2 – Structuri de cooperare transfrontalieră sprijinite în domeniul pieței muncii

Obiectiv 2.1.

40 de profesori formați ca consilieri de carieră – 20 români și 20 sârbi

Profesorii din România și Serbia vor fi pregătiți ca consilieri în carieră pentru a oferi activități de consiliere și pentru a dezvolta acele abilități de luare a deciziilor și de căutare a unui loc de muncă care îi vor ajuta pe tineri să facă pași suplimentari în definirea posibilelor opțiuni privind educația academică și traseul lor de carieră și să facă decizii informate.
Profesorii de liceu care vor oferi programul de consiliere vocațională și dezvoltare a carierei. De asemenea, vor acționa ca surse valoroase de informații pentru alți profesori. Acest rezultat este legat de următorul indicator de realizare a proiectului: PA1.OI2 – Structuri de cooperare transfrontalieră sprijinite în domeniul pieței muncii

Obiective 3.1.

400  de tineri formați de consilierii de carieră – 200  de români și 200 de tineri sârbi din școli selectate din România și Serbia vor beneficia de activități de consiliere despre oportunitățile academice, de angajare și antreprenoriat încărcate pe  platformă. De asemenea, vor dobândi abilități prin acele activități de consiliere care le vor crește șansele de a lua decizii mai bune în ceea ce privește cariera lor. Acest rezultat este legat de următorul indicator de rezultat al proiectului: PA1.OI5 Acțiuni comune care vizează grupurile vulnerabile (tineri, femei, dizabilități, minorități etnice) stabilite pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii, pentru incluziune culturală.

Integrarea în piața muncii
Activitățile de consiliere, descrierea programelor și a oportunitățiilor academice, oportunităși de angajare și antreprenoriat conduc la  integrarea rapida pe piața muncii.
Povești de succes
Povești de succes ale antreprenorilor

Universitatea de Vest din Timișoara

Adresă

Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, cod poștal 300223,

județul Timiș, România

iparors406@e-uvt.ro

Linkuri utile

© 2022 Copyright – Toate drepturile rezervate UVT –  e-Support services for career and vocational counseling of youth entering to the labor market / GDPR / Politică cookies / Politica de confidențialitate